Nedenstående er tidligere lbevet afsendt til medlemmener som orientering om hvordan generalforsamlingen 2020 (for året 2019) gennemføres – atypisk p.g.a. corona-restriktionerne.

———————————

Vi lever i en meget forandret tid – corona tiden – og vi må alle prøve at navigere i helt nye situationer.

Generalforsamlingen
Normalt ville vi her i begyndelsen af maj måned indkalde til den årlige generalforsamling som i år var planlagt til at finde sted den 14. maj 2020. Men på grund af reglerne om forsamlinger kan den ikke gennemføres på normal vis og på det normale tidspunkt.

Styrelsen har drøftet mulighederne som dels skal overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer – samtidig med at vi bør overholde vores egne vedtægter – så vidt muligt. Og Styrelsen har besluttet, at den almindelige generalforsamling i den givne situation må aflyses, men erstattes af følgende:

  1. Styrelsen godkender snarest det reviderede regnskab for 2019 (det er nu godkendt af styrelsen)
  2. Styrelsen godkender præsidentens beretning for 2019 (den er nu godkendt af styrelsen)
  3. Regnskab og beretning fremsendes til medlemmerne inden tidspunktet for den ordinære generalforsamling
  4. Når myndighederne tillader det og det er praktisk muligt gennemføres en udskudt generalforsamling – formentlig til efteråret.

Således vurderes det at vi både kan respektere myndighedernes retningslinjer og Schubertselskabets vedtægter.