Med året 2020 er der bestemt ikke tale om ’business as usual’. Stort set alle samfundsfunktioner er blevet berørt af den Corona pandemi, som også strøg hen over Danmark.

Men der er jo et gammelt ordsprog der siger noget i retning af at: der er ikke noget der er så slemt at det ikke er godt for noget. For der åbner sig altid nye muligheder ovenpå en nedlukning – som den vi har været vidne til.

Samtidig med at vi i næsten to måneder dagligt blev ’undervist’ i de nationaløkonomiske dynamiske effekter af et samfund i dvale, og ’undervist’ i virus kundskabens krinkelkroge, så lærte vi også noget om de enkelte samfundslags betydning – og ikke mindst om den meget dynamiske sammenhæng der er – både på nationalt og internationalt plan.

Det tog lidt tid inden kulturlivet blev ’synligt’ også i denne sammenhæng. Men det som gik op for de fleste var til gengæld at uden et aktivt kulturliv mangler – og savner – vi noget. Vi har faktisk brug for de oplevelser og de rammer som kulturen normalt tilbyder uden at vi lægger særligt meget vægt på det. For ’de er der jo’. Og det var de så pludselig ikke.

Og da Danmark så skulle til at lukke op igen, så blev det lidt af en kamp at ’komme med’ – ikke mindst fordi kriterierne for hvad man kunne lukke op hvornår, blev lidt uklare undervejs.

I schubertselskabet valgte vi at ’træde vande’ – og vente for at se, hvordan det udviklede sig. Og det var klogt, for nu er vi så der, hvor vi igen kan afholde koncerter – når vi blot overholder nogle simple regler – og det er vi meget glade for. Vi er glade for det, musikerne er glade for det – og jeg er ret sikker på at vores trofaste publikum også er glade for det.

Schubertiaden 2020 kommer ikke til at mangle noget i kunstnerisk gennemslagskraft – og netop fordi vi har været igennem en kulturel ’fasteperiode’ tror jeg at det vil opleves meget stærkt.

Alle koncerterne i Schubertiaden vil give stærke oplevelser – og det er måske kernen i det vi lærte af Corona: vi har brug for stærke oplevelser også i det daglige – men måske især når vi skal stå sammen – men på afstand.

Derfor: velkomment til Schubertiaden 2020 – og velkommen til nogle velfortjente oplevelser.

Med venlig hilsen
Bent-Erik Rasmussen
generalsekretær

Categories:Ikke-kategoriseret
Published on :Posted on

Post your comment

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *